top of page

Zastoupení poškozených v trestním řízení

Zastoupení poškozených
 

I pro poškozené a oběti trestných činů je důležitá kvalitní a včasná právní pomoc.

 

Advokát jako zmocněnec poškozených je na rozdíl od samotných poškozených oprávněn účastnit se většiny vyšetřovací úkonů a především výslechu svědků.

 

Jsme připraveni plně hájit práva našich klientů a procesními úkony zajistit, aby policejní orgán odhalil pachatele trestného činu a trestní věc bez dalšího opatření neodložil. 

 

Samozřejmostí je též včasné uplatnění práva na náhradu škody způsobené trestným činem.

 

Zkušenosti v této oblasti dokládá i zápis v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pod číslem ADV00123. 

Bezplatné zastoupení
 

Odůvodňují-li to Vaše majetkové poměry, máte právo, aby za Vás pomoc advokáta hradil stát.

Neváhejte se tedy na nás nezávazně obrátit. Budete-li splňovat zákonné podmínky, bezplatně za Vás o úhradu nákladů požádáme.

Náhrada škody
 

Nestačí se jen formálně připojit se škodou. Škodu a nemajetkovou újmu musíte důsledně prokázat.

Samozřejmostí u nás je obstarání všech potřebných podkladů a znaleckých posudků a jejich včasné a řádné uplatnění tak, aby soud mohl o jejich přiznání rozhodnout. 

Odpovědnost za škodu
 

Jsme připraveni:

 

  • Zpracovat právní posouzení Vašeho jednání z hlediska možné odpovědnosti za škody.

  • Byla-li Vám způsobena škodu, zastoupit Vás v jednání s protistranou, posoudit Vaše nároky a uplatnit je za Vás.

  • Pomoci Vám v situace, kdy je proti Vám uplatněn nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

 

V případě odpovědnosti za škodu je vždy nutné kvalifikovaně analyzovat Vaši situaci a pečlivě navrhnout způsob, jakým bude další jednání probíhat. 

 

V každém z těchto případů je tak velmi důležité obrátit se na nás co možná nejdříve a zásadně nejednat samostatně s protistranou. 

bottom of page