top of page

Právní služby

Naším klientům jsme připraveni poskytnout následující vysoce specializované právní služby:
Obhajoba

 

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení

 • Obhajoba mladistvých v trestním řízení

 • Zastoupení ve věcech osob mladších 15 let

 • Mezinárodní obhajoba

 • Předávací a vydávací řízení

 • Uznání cizozemských rozhodnutí

 • Přeložení výkonu trestu do ČR

Rozvody

 • Poradenství v rozvodových věcech

 • Jednání s protistranou

 • Zajištění ochrany v případech hrozícího nebezpečí ze strany druhého z manželů

 • Zastupování v rozvodovém řízení

 

Zastoupení poškozených

 

 • Zastupování poškozených při úkonech trestního řízení

 • Zastupování poškozených před soudem

 • Uplatňování odškodnění 

 • Kvantifikace nemajetkové újmy

 


 

 

Majetková vypořádání

 • Komplexní vyhledání majetku druhého z manželů

 • Jednání s protistranou o obsahu majetkové vypořádání

 • Sepisování listin o vypořádání majetku

 • Zastupování v řízení před soudem o vypořádání společného jmění manželů

Podmíněné propuštění

 

 • Poradenství ohledně přípravy na podání žádosti

 • Zajišťování pracovního příslibu

 • Služby resocializačních neziskových organizací

 • Zastupování v řízení o podmíněném propuštění

 • Poradenství po rozhodnutí o podmíněném propuštění

 

 

Péče o dítě

 • Zastoupení ve věcech předběžných opatření​

 • Sepisování dohod o péči o dítě

 • Jednání s druhým z rodičů o výši výživného

 • Komplexní vyhledávání majetku a příjmů druhého z rodičů

 • Zastoupení v řízení před soudem

bottom of page