top of page

Cena za poskytnutí právních služeb

Způsoby stanovení odměny za poskytnuté právní služby jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif:
 
 
 
 
 

 

Smluvní odměna
 
 1. Hodinová sazba
  • Základní způsob odměňování za poskytnuté služby, který je vhodný pro účtování služeb malého i velkého rozsahu.
  • Výše hodinové sazby je závislá na složitosti právní věci, rychlosti jejího poskytnutí a objemu transakcí každého klienta.
    
 2. Paušální odměna 
  • Paušální odměnu lze sjednat zejména v případech realizace převodu nemovitostí, závodů, advokátních úschov apod. 
    
 3. Podíl z přisouzeného plnění
  • Klient dopředu nehradí žádnou odměnu za poskytnou právní službu. Odměna advokátní kanceláři náleží pouze při úspěšném vyřešení právního případu a získání peněžního či jiného plnění pro klienta.
  • Tento způsob stanovení odměny je realizovatelný u širokého spektra zastupování ve sporných věcech před soudy a jinými orgány a u rozvodů.
    
 4. Bezplatné služby
  • Především u vymáhání pohledávek Vám můžeme nabídnout bezplatné zastupování s tím, že odměna bude uhrazena protistranou na základě soudem uložené povinnosti k náhradě nákladů řízení.
Mimosmluvní odměna
 
 1. Trestní věci
  • Podle horní hranice trestní sazby je advokátním tarif stanovena cena ze jeden úkon právní služby. 
  • Úkon právní služby je např. převzetí obhajoby, sepsání stížnosti, účast při výslechu a hlavním líčení apod.
    
 2. Civilní věci
  • Cena za jeden úkon právní služby zpravidla závisí na výši peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby.
  • Úkonem právní služby je např. porada s klientem, jednání s protistranou, sepsání předžalobní upomínky, sepsání žaloby, účast na soudním jednání apod.
Povinně zveřejňovaná informace:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
bottom of page