top of page

Obhajoba a další úkony v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení
 

Jsme připraveni převzít právní zastoupení a poskytnou právní pomoc ve všech stádiích trestního řízení.

 

Při převzetí obhajoby každý případ pečlivě analyzujeme a klientovi následně navrneme podrobnou strategii obrany. Při obhajobě klienta využíváme důsledně všech právních prostředků, které nám zákon v daném procesním stádiu přiznává.

 

Doporučujeme se na nás obrátit už v situaci, kdy jste policejním orgánem pozváni k podání vysvětlení. Včas vyhledaná právní pomoc může být stěžejní pro zastavení trestního stíhání nebo minimalizaci jeho následků.

 

V průběhu trestního řízení jsme kdykoliv připraveni:
 

 • navštívit vazebně stíhaného klienta ve vazbě,

 • účastnit se podání vysvětlení a výslechu klienta,

 • účastnit se výslechů svědků a spoluobviněných,

 • účastnit se všech dalších úkonů realizovaných vyšetřovatelem,

 • aktivně vyhledávat a předkládat důkazy svědčích pro klienta,

 • podat za klienta opravný prostředek a žádat o propuštění z vazby

 • obhajovat klienta při hlavním líčení a veřejném zasedání

 • žádat o náhradu při nezákonném stíhání a držení ve vazbě

 

Doporučejeme obrátit se na nás co možná nejdříve, a to i v případě, že jste prozatím obdrželi pouze předvolání k podání vysvětlení. Včasná právní konzultace může v mnoha případech značně zlepšit Vaše postavení v trestním řízení.

 

 

Obhajoba mladistvých
 

Trestní řízení vedené proti mladistvým má řadu specifik oproti běžnému trestnímu řízení. Rovněž jednání advokáta jako obhájce s mladistvým obviněném vyžaduje specifický, trpělivý a citlivý přístup.

 

Jako jedna z mála advokátních kanceláří na obhajobu mladistvých v trestním řízení a zastoupení dětí mladších 15 let, které se měli dopustit činu jinak trestného specializujeme. Jsme tak připraveni Vašim blízkým poskytnout profesionální právní pomoc a přístup plně respektující jejich věk a osobnost.

 

 

 

 

Významné případy

Úspěšně jsme obhajovali naše klienty obviněné i z těch nejzávažnějších trestných činů:

 • Hospodářský trestný čin se škodou v jednotkách miliard korun českých

 • Drogový trestný čin spáchaný v rámci organizované skupiny

 • Nejzávažnější mravnostní trestné činy spáchané na dětech a ženách

 • Trestné činy spáchané se zbraní

 • Trestné činy spáchané vojáky z povolání 

 

 

 

 

bottom of page