top of page

Rodinné právo

Výživné a svěření do péče
 

Nezletilé dítě může být soudem svěřeno do

  • výlučné péče jednoho z rodičů

  • společné péče obou rodičů 

  • střídavé péče rodičů.

 

Navrhnout soudu úpravu výchovy a výživy lze kdykoliv, přičemž není rozhodné, zdali jsou rodiče manželé nebo jsou ve stádiu rozvodu manželství. O změnu dosavadního rozhodnutí soudu lze požádat, pokud se změnili okolnosti, za kterých soud v minulosti rozhodoval.

 

Zvláštní případy nutnosti úpravy výchovy a výživy jsou pak dány v situacích domácího násilí.

 

Jsme připraveni Vás plně zastoupit v případech souvisejících s úpravou výchovy a výživy k nezletilému. V případě, že jste v situaci, kdy druhý z rodičů dobrovolně neplní rozhodnutí soudu, kterým mu byla stanovena povinnost platit výživné, poskytneme Vám naše právní služby za zvlášť zvýhodněných podmínek.

 

Úprava majetkových vztahů
Rozvod manželství
Spory s cizím prvkem

Při řešení agendy výživného spolupracujeme s:

bottom of page