top of page

Rozvod manželství

Řízení o rozvodu manželství
 

Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

 

V zásadě existují dva typy rozvodového řízení:

 

1. Nesporný rozvod

 • Lze realizovat, pokud manželství trvalo méně než 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí.

 • Manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilému dítěti.

 • Manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů

 

2. Sporný rozvod

 • Soudem je zjišťována existence rozvratu manželství a příčiny jeho rozvratu.

 

 

Jsme připraveni převzít Vaše zastoupení v kterémkoliv stádiu rozvodového řízení a důsledně prosazovat Vaše práva a oprávněné zájmy. V případě požadavku klienta jsme připraveni jej zastoupit při veškerém jednání s druhým z manželů.

 

 

Základní postup při převzetí zastoupení v nesporném rozvodu:

 

 • úvodní konzultace s klientem, zjištění přání a požadavků klienta

 • předání seznamu majetku, jež náleží do společného jmění manželů

 • konzultace možnosti úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí

 • zpracování návrhu postupu v rozvodovém řízení

 • sepsání dohody o výchově a výživě nezletilého dítěte a zajištění podpisů

 • sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů a zajištění podpisu

 • sepsání návrhu na schválení dohody o výchově a výživě nezletilého a návrhuna rozvod manželství

 • účast na jednáních před soudem

breakup-908714_1280.jpg
Vypořádání společného jmění manželů
 

V případě, že společné jmění manželů nebylo vypořádáno dohodu před rozvodem manželství, je nutné provést jeho vypořádání nejpozději do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

 

Součástí našich právních služeb je vedle důkladné analýzy možností vypořádání rovněž zastupování při všech jednáních s protistranou. Nabízíme Vám komplexní řešení právní situace tak, abychom minimalizovali nutnost učinit jakékoliv další kroky z Vaší strany kromě jednání s námi.

Úprava majetkových vztahů
Rozvod manželství
Výživné a svěření do péče
 

Nezletilé dítě může být soudem svěřeno do

 • výlučné péče jednoho z rodičů

 • společné péče obou rodičů 

 • střídavé péče rodičů.

 

Navrhnout soudu úpravu výchovy a výživy lze kdykoliv, přičemž není rozhodné, zdali jsou rodiče manželé nebo jsou ve stádiu rozvodu manželství. O změnu dosavadního rozhodnutí soudu lze požádat, pokud se změnili okolnosti, za kterých soud v minulosti rozhodoval.

 

Zvláštní případy nutnosti úpravy výchovy a výživy jsou pak dány v situacích domácího násilí.

 

Jsme připraveni Vás plně zastoupit v případech souvisejících s úpravou výchovy a výživy k nezletilému. V případě, že jste v situaci, kdy druhý z rodičů dobrovolně neplní rozhodnutí soudu, kterým mu byla stanovena povinnost platit výživné, poskytneme Vám naše právní služby za zvlášť zvýhodněných podmínek.

 

Spory s cizím prvkem

Při řešení agendy výživného spolupracujeme s:

bottom of page