top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Ing. Kopecký

Práva obviněného v trestním řízení

Za obviněného se považuje jen ten, proti kterému bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání. Taková osoba má podle zákona řadu práv, o kterých musí být vždy poučena

Obviněný má právo na obhajobu, v rámci, něhož jsou mu přiznána dílčí práva, prostřednictvím nichž obhajobu realizuje.


Mezi jeho práva patří právo účastnit se osobně projednání věci před soudem, což umožňuje obviněnému vyvracet důkazy a tvrzení obžaloby směřující proti němu a sdělit soudu svojí verzi skutku a umožnit soudu udělat si bezprostřední názor na obviněného.


S tím souvisí i právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich. Obviněný ovšem nemá povinnost o těchto věcech vypovídat. Při jednání před soudem má právo jako poslední přednést závěrečnou řeč a než se soudci odeberou k závěrečné poradě i poslední slovo. Obviněný může na svou obhajobu uvádět důkazy a další skutečnosti. Dále má obviněný právo nahlížet do spisu a na své náklady si z něj činit kopie. Pokud se obviněný cítí zkrácen na svých právech, může proti rozhodnutím policejního orgánu, státního zástupce i soudu podávat opravné prostředky.


Některá z práv však lze realizovat jen prostřednictvím zvoleného obhájce. Obhájce se může v přípravném řízení účastnit vyšetřovacích úkonů a jen jeho prostřednictvím se dá podat mimořádný opravný prostředek dovolání. S obhájcem se může obviněný radit i během úkonů prováděných v trestním řízení. Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.


Pokud obviněný prokáže, že nemá dostatek prostředků na úhradu své obhajoby, má právo na obhajobu za sníženou odměnu či bezplatně.21 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page