top of page

Právní služby pro právnické osoby

Naším klientům jsme připraveni poskytnout právní služby ve všech právních oblastech. Zvláště se pak specializujeme na níže uvedené právní oblasti:
Trestní právo

 

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení

 • Obhajoba mladistvých v trestním řízení

 • Zastupování poškozených v trestním řízení

 • Podmínečná propuštění 

 • Zastupování v trestním řízení s mezinárodním prvkem

 

 

Více zde
Sporná agenda

 

 • Zastupování před soudy v České republice

 • Zastupování před soudy v zahraničí

 • Zastupování v řízení před rozhodci

 

 • Ústavní stížnosti

 • Stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

 

 • Vymáhání pohledávek a exekuce

 

Více zde
Občanské právo

 

 • Sepisování smluv

 • Právní analýzy

 • Kontrola právního stavu nemovitostí

 • Sousedské spory

 • Odpovědnost za škodu

 

 

Rodinné právo

 • Úprava majetkových vztah před vstupem do manželství a v jeho průběhu 

 • Rozvod manželství

 • Úprava výchovy a výživy k nezletilým - svěření do péče a výživné

 • Rodičovská zodpovědnost

 • Vypořádání společného jmění manželů

 • Otázky svéprávnosti dospělých

 • Určení otcovství, popření otcovství

 • Adopce 

 

Conveyancing

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.


I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Immigration

​I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

bottom of page