top of page

Komplexní zajištění převodu 

nemovitostí

Pouze s kvalitně připravenou smluvní dokumentací si můžete být jistě, že převod vlastnického práva k nemovistosti proběhne bez problému a na konci celé transakce budete jejím vlastníkem jste-li kupující nebo Vám bude vyplacena kupní cena, pokud budete prodávající.

Akční podzimní nabídka
Základní nabídka:
 • Konzultace, zpracování kompletní dokumentace, zastoupení před katastrálním úřadem:
                                                         
 
Rozšíření o úschovu kupní ceny:
 • Otevření advokátní úschovy, její vedení a vypořádání.
Platí pro všechny objednávky do 31.10.2017

Pro naše klienty zajišťujeme následující komplexní servis:

 • Konzultace celého postupu převodu nemovitosti.

 • Příprava smluvní dokumentace s ohledem na požadavky klienta.

 • Otevření advokátní úschovy, její vedení a vypořádání.

 • Sepsání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 • Zastoupení před katastrálním úřadem.

 • Ověření podpisů.

 • Doručení všech podkladů.

 • Průběžné informace o stavu převodu.

Advokátní úschova

 • Přináší jistotu jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

 • Advokát uschová originál kupních smluv do doby, než je zaplacena kupní cena na zvláštní účet.

 • Výplata kupní ceny standardně probíhá po zavkladování vlastnického práva.

 • Peněžní prostředky jsou vedeny na odděleném zvláštním účtu, který je pojištěn. 

 • Zvláštní úschovní účty máme otevřeny u UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Moneta Money Bank (dříve GE MONEY).

7.990,- Kč
+ 2.990,- Kč
bottom of page