Advokátní kancelář
Advokátní kancelář

Advokátní kancelář

press to zoom
czech-national-theatre-1566827-1599x1266_edited
czech-national-theatre-1566827-1599x1266_edited

press to zoom
Advokátní kancelář
Advokátní kancelář

Advokátní kancelář

press to zoom
Advokátní kancelář
Advokátní kancelář

Advokátní kancelář

press to zoom
1/3
O advokátní kanceláři

 

Právní služby poskytuji jako společník advokátní kanceláře Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

 

Díky tomu, že spolupracujeme i s dalšími advokáty, daňovými poradci, notáři, tlumočníky a soudními znalci, jsme připraveni Vám poskytnou komlexní právní služby na klíč, a to ve všech právních oborech.

Advokátní kancelář je pojištěna proti škodě způsobené klientovi až do částky 100.000.000,- Kč, v případě smeněčného práva do výše 3.000.000,- Kč.

 

V případě potřeby pojistné krytí navyšujeme.

 

 

Právní služby

 

 

Specializuji se na trestní právo a rodinné právo.

Nabízím vysoce kvalifikované právní služby při

  • obhajobě obviněných

  • zastoupení poškozených v trestním řízení

  • rozvodech, zejména sporných

  • zastupování v řízení o péči o dítě

Úvodní konzultaci poskytujeme vždy bezplatně.

Mgr. Ing. Martin Kopecký je člen Unie rodinných advokátů (www.uracr.cz). 

Novinky & Články

1.2.2020

 

Práva obviněného v trestním řízení

 

Pouze znalost trestního řádu nestačí.

Díky našim zkušenostem z řady trestního řízení nejenže známe dokonale trestní řád, ale v trestním procesu "umíme chodit". Nenechte se zbytečně zkracovat na svých právech!

5.1.2020

 

Náhrada škody za nepřiměřeně dlouhá soudní řízení

 

Listinou základních práv a svobod zaručené právo na spravedlivý proces zahrnuje mimo jiné též právo na to, aby každá právní věc byla soudem vyřízena v přiměřené době.

Pokud Vaše soudní řízení trvá nebo trvalo nejméně tři roky, máme pro Vás řešení, jak za tyto průtahy získat alespoň finanční kompenzaci.

15.12.2019

 

Bezplatné vymáhání dlužného výživného

 

Chápeme, jak obtížná pro Vás musí být situace, kdy druhý z rodičů neplatí na své dítě soudem stanovené výživné.

V rámci našich pro bono aktivit tak nyní po omezenou dobu nabízíme všem bezplatné zastoupení při vymáhání dlužného výživného.

10.11.2018

 

Komplexní zajištění převodu nemovitosti

 

Pouze s kvalitně připravenou smluvní dokuementací si můžete být jisti, že nepřijdete o své peníze.

Zajistíme pro Vás přípravu smluvní dokumentace s ohledem na zvláštnosti každého prodeje. Zastoupíme Vás před katastrálním úřadem a zajistíme úschovu peněžních prostředků.

Kontaktujte nás

pro úvodní konzultaci

+420 272 049 111

Kancelář Praha:
Kaprova 42/14

110 00  Praha 1

​​

EMAIL

kopecky@kopeckyhala.cz

Kancelář Kolín:
Plynárenská 671

280 02 Kolín

Specializace


Trestní právo

​Rodinné právo