top of page
O advokátní kanceláři

 

Právní služby poskytuji jako společník advokátní kanceláře Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

 

Díky tomu, že spolupracujeme i s dalšími advokáty, daňovými poradci, notáři, tlumočníky a soudními znalci, jsme připraveni Vám poskytnou komlexní právní služby na klíč, a to ve všech právních oborech.

Advokátní kancelář je pojištěna proti škodě způsobené klientovi až do částky 100.000.000,- Kč, v případě smeněčného práva do výše 3.000.000,- Kč.

 

V případě potřeby pojistné krytí navyšujeme.

 

 

Právní služby

 

 

Specializuji se na trestní právo a rodinné právo.

Nabízím vysoce kvalifikované právní služby při

  • obhajobě obviněných

  • zastoupení poškozených v trestním řízení

  • rozvodech, zejména sporných

  • zastupování v řízení o péči o dítě

Mgr. Ing. Martin Kopecký je člen Unie rodinných advokátů (www.uracr.cz). 

Novinky & Články

1.2.2020

 

Práva obviněného v trestním řízení

 

Pouze znalost trestního řádu nestačí.

Díky našim zkušenostem z řady trestního řízení nejenže známe dokonale trestní řád, ale v trestním procesu "umíme chodit". Nenechte se zbytečně zkracovat na svých právech!

5.1.2020

 

Náhrada škody za nepřiměřeně dlouhá soudní řízení

 

Listinou základních práv a svobod zaručené právo na spravedlivý proces zahrnuje mimo jiné též právo na to, aby každá právní věc byla soudem vyřízena v přiměřené době.

Pokud Vaše soudní řízení trvá nebo trvalo nejméně tři roky, máme pro Vás řešení, jak za tyto průtahy získat alespoň finanční kompenzaci.

Kontaktujte nás

pro úvodní konzultaci

+420 272 049 111

Kancelář Praha:
Kaprova 42/14

110 00  Praha 1

​​

EMAIL

kopecky@kopeckyhala.cz

Kancelář Kolín:
Plynárenská 671

280 02 Kolín

Specializace


Trestní právo

​Rodinné právo

15.12.2019

 

Bezplatné vymáhání dlužného výživného

 

Chápeme, jak obtížná pro Vás musí být situace, kdy druhý z rodičů neplatí na své dítě soudem stanovené výživné.

V rámci našich pro bono aktivit tak nyní po omezenou dobu nabízíme všem bezplatné zastoupení při vymáhání dlužného výživného.

10.11.2018

 

Komplexní zajištění převodu nemovitosti

 

Pouze s kvalitně připravenou smluvní dokuementací si můžete být jisti, že nepřijdete o své peníze.

Zajistíme pro Vás přípravu smluvní dokumentace s ohledem na zvláštnosti každého prodeje. Zastoupíme Vás před katastrálním úřadem a zajistíme úschovu peněžních prostředků.

bottom of page